A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W Z
- Wyroby
TANGRES
TERPLAN N
TERPLAN R
TEN-10

Temperatura zapłonu


– minimalna temperatura, do której należy ogrzać produkt, aby wydzielane opary natychmiast się zapaliły w obecności płomienia, w znormalizowanych warunkach.

tepowanie wylewek samopoziomująych


- czynność mająca na celu odpowietrzenie wylewki i ułatwienie równomiernego rozprowadzenia masy samopoziomującej po powierzchni. Do tepowania przeznaczone są WALCE SIATKOWE ATLAS, WALCE "KOLCZAKI" lub szszotki z twardym włosiem.

Terakota


- płytki szkliwione, o nasiąkliwości wodnej E od 3% do 6%. Można je przyklejać na ścianach i podłogach wewnątrz budynków.

Termoizolacyjny materiał


– do BEZSPOINOWYCH SYSTEMÓW OCIEPLANIA ścian zewnętrznych budynków należy zastosować jeden z dwóch rodzajów izolacji termicznej: STYROPIAN lub WEŁNĘ MINERALNĄ.

Tiksotropia


– w przypadku klejów jest to zmniejszenie lepkości pozornej pod działaniem naprężenia ścinającego, a następnie jej stopniowy wzrost po usunięciu naprężenia. Lepkość to odporność na odkształcenie wzrastające wraz ze wzrostem szybkości odkształcenia. Efekt tiksotropowości zależny jest od czasu. W praktyce klej określa się jako tiksotropowy, jeśli po nałożeniu go na podłoże (powierzchnię pionową) wykazuje on ograniczone, możliwe do przyjęcia płynięcie.

Tras


- minerał pochodzenia wulkanicznego, dodawany do zapraw cementowych w celu ograniczenia występowania wykwitów solnych na ich powierzchni. W trakcie procesu hydratacji cementu (w momencie wymiesznia zaprawy z wodą) powstają węglany wapnia, które podczas wysychania zaprawy tworzą na jej powierzchni trudno rozpuszcalne wykwity solne. Proces ten zachodzi nawet w przypadku hydratacji cementu niezawierajacego wapna. Działanie trasu polega na związywaniu przez niego węglanów wapnia w trakcie procesu dehydratacji, czyli w momencie wysychania zaprawy. Ponadto tras uszczelnia zaprawę, utrudniając transport kapilarny resztek rozpuszczonych soli na powierzchnię zaprawy.

Tynki cementowe


- są mieszanką cementu, piasku i wody. Stosuje się je na zewnątrz i wewnątrz budynku, na ścianach i sufitach. Można je wykonywać także w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci (pralnie i łazienki). Są one odporne na uszkodzenia, ale ciężkie do nakładania i obróbki. Tynk cementowy można wykonać z ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS.

Tynki cementowo-wapienne


- są mieszanką cementu, wapna, piasku i wody. Przeznaczone są na zwewnątrz i do wewnątrz budynku, na sciany i sufity. Są one łatwiejsze w obróbce od tynków cementowych, ale mają mniejszą odporność na uszkodzenia i wilgoć. Mają również większą paroprzepuszczalność od tynków cementowych.

Tynki gipsowe


- są one produkowane na bazie naturalnego bądź syntetycznego gipsu. Nakłada się je tylko w jednej warstwie, której grubość zazwyczaj nie przekracza 2 cm. Po odpowiednim wygładzeniu otrzymujemy powierzchnię gładszą od tradycyjnych tynków cementowych bądź cementowo-wapiennych. Tynki gipsowe nie zawierają substancji szkodliwych, a innymi ważnymi ich zaletami użytkowymi są wyrównywanie poziomu wilgotności w pomieszczeniach, dobra akumulacja ciepła i duża paroprzepuszczalność. Tynków gipsowych nie należy stosować w pomieszczeniach wilgotnych (pralnie i łazienki) i na klatkach schodowych, gdyż są mało odporne na zarysowania i uderzenia. Tynki gipsowe można nakładać maszynowo lub ręcznie.

Tynki gliniane


- materiałem wiążącym jest glina. Są to tynki mało popularne, ale mają wiele zalet: są paroprzepuszczalne, odporne na pleśnie i grzyby domowe, dobrze akumulują ciepło, potrafią tłumić dźwięki i pochłaniać nieprzyjemne zapachy, np. z papierosów. Ponadto można je w każdej chwili "zdjąć na mokro" ze ściany i po ponownym rozrobieniu ułożyć w innym miejscu.

Tynki tradycyjne


- najczęściej są to tynki dwuwarstwowe i trójwarstwowe, Składają się z obrzutki oraz narzutu i warstwy wierzchniej. Dodatkowo tynk tradycyjny może być wykończony trzecią warstwą w postaci GŁADZI lub tynku CIENKOWARSTWOWEGO. Tynki tradycyjne wykonuje się z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych lub wapiennych (w szczególnych przypadkach). Tynki tradycyjne można przygotowywać samemu na placu budowy, mieszając w odpowiednich proporcjach cement, piasek, wapno i wodę (np. 25 kg cementu, 21 kg wapna, 27 kg piasku i 53 litry wody). Jednak dużo lepiej i wygodniej jest stosować gotowe zaprawy tynkarskie w przygotowanej przez producenta postaci suchej mieszanki do zarobienia z wodą, np. ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS. Gotowe mieszanki są droższe ale dużo lepsze jakościowo. Tynki cementowe i cementowo-wapienne można zacierać na ostro (gdy później układana będzie na nich gładź, tynk dekoracyjny lub płytki) lub na gładko (gdy są one przeznaczone pod malowanie lub tapetowanie).

Tynki wapienne


- produkowane sa na bazie wapna. Tynki te długo wiążą, więc nie wymagają pośpiechu przy nakładaniu i są odporne na skurcz podczas schnięcia. Są bardzo dobrze paroprzepuszczalne. Nie poleca się ich do pomieszczeń wilgotnych i mają małą wytrzymałość na uszkodzenia mechanicznie. Stosuje się je głównie do nakładania na stare tynki mineralne.

tynkowanie


ręczne tradycyjne - ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS DROBNOKRUSZYWOWA ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS ATLAS KB-TYNK
maszynowe - ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS DROBNOKRUSZYWOWA ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS ATLAS KB-TYNK
dekoracyjne - ATLAS CERMIT SN ATLAS CERMIT DR ATLAS CERMIT SN-MAL ATLAS CERMIT PS ATLAS CERMIT N ATLAS CERMIT R AKRYLOWY TYNK DEKORACYJNY ATLAS - DO BARWIENIA W MASIE ATLAS SILKAT N ATLAS SILKAT R ATLAS SILKON N ATLAS SILKON R ATLAS DEKO M
murów z elementów ceramicznych: cegieł, pustaków itp. - ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS DROBNOKRUSZYWOWA ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS
murów z betonu komórkowego - ATLAS KB-TYNK