A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W Z
- Wyroby
REKORD
ROKER W-20

Reper wysokościowy


– przyrząd wykorzystywany przy wylewkach SAMOPOZIOMUJĄCYCH, takich jak ATLAS TERPLAN N, ATLAS TERPLAN R lub ATLAS SAM 100, ATLAS SAM 150 i ATLAS SAM 200, pomagający w równomiernym wylewaniu masy, zwłaszcza na dużych powierzchniach. Reper wysokościowy posiada w płaszczyźnie pionowej ruchomy trzpień, pozwalający zastabilizować go na wysokości wskazującej poziom górnej powierzchni planowanej wylewki. Przed przystąpieniem do wylewania masy samopoziomującej rozstawiamy repery na podłodze i za pomocą 2 metrowej poziomnicy kolejno regulujemy ich wysokość, tak by w całym pomieszczeniu wskazywały jednakowy poziom, wyznaczony przez dolną część ruchomego trzpienia.

Rozpuszczalniki


– ciecze odpowiednio lotne, mające za zadanie przeprowadzenie np. SPOIWA MALARSKIEGO w roztwór. Celem jest powstanie cienkiej powłoki, początkowo płynnej, lecz zestalającej się w miarę odparowywania rozpuszczalnika.

Rozwarstwienie


- zniszczenie więzów łączących warstwy. Rozwarstwienie ma miejsce np. w podłogach wielowarstwowych, w których jedna warstwa (najczęściej posadzka) jest znacznie bardziej ogrzewana lub wychładzana niż warstwa podkładu (zwłaszcza gdy obydwie warstwy są wykonane z materiałów różnych typów, np. PVC i beton). Wywołuje to różnice w wielkości odkształceń tych warstw i powstawanie na ich granicy naprężeń ścinających, prowadzących już bezpośrednio do rozwarstwienia.