A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W Z

Odkształcenie


– jednostkowa zmiana wymiarów materiału pod wpływem siły, w odniesieniu do jego wymiarów pierwotnych.

Odporność na ścieranie materiałów laminowanych


– oznacza liczbę obrotów próbki wokół paska z papierem ściernym do momentu uszkodzenia wierzchniej warstwy. Wyróżnia się 5 klas ścieralności paneli podłogowych. AC1, AC2 i AC3 – przypisane są panelom domowym. Klasy AC4 i AC5 panelom do zastosowań w obiektach użyteczności publicznej.

Ogniowa klasyfikacja - reakcja na ogień wyrobów budowlanych


– należy jej dokonywać w oparciu o normę PN-EN-13501-1. Wszystkie wyroby budowlane rozpatrywane są w warunkach pożaru w pomieszczeniu i powinny być przyporządkowane do jednej z 7 klas. Najbardziej rygorystyczne wymagania spełniają wyroby klasy A. Klasa A1 – wyroby te nie biorą udziału w rozwoju pożaru w żadnej fazie pożaru, wliczając w to nawet pożar rozwinięty. Klasa A2 – wyroby te nie wpływają na zwiększenie gęstości obciążenia ogniowego i rozwój pożaru. Kolejne klasy to B, C, D, E, F spełniają coraz mniej rygorystyczne wymogi. Np. wyroby klasy E są zdolne przeciwstawić się w krótkim czasie oddziaływaniu małego płomienia, bez znaczącego rozprzestrzeniania się ognia. Do klasy A1 klasyfikowane są anhydrytowe podkłady samopoziomujące ATLAS SAM 100, ATLAS SAM 150, ATLAS SAM 200, oraz POSADZKA CEMENTOWA ATLAS.

Ogrzewanie podłogowe wodne


– system ogrzewania, w którym czynnikiem grzewczym jest woda rozprowadzana w rurkach wykonanych z polibutylenu, polietylenu lub miedzi. Zalecane jest w przypadku wysokich pomieszczeń (powyżej 3 m). Pozwala na ręczne lub automatyczne sterowanie rozkładem ciepła w ogrzewanym obiekcie oraz na automatyczne utrzymywanie stałej temperatury. Rurki wodne można zalać podkładami samopoziomującymi ATLAS SAM 150 lub ATLAS SAM 200, a także POSADZKA CEMENTOWA ATLAS.

Okres przydatności do użycia


– czas przechowywania w określonych przez producenta warunkach, w trakcie którego można oczekiwać, że wyrób zachowa swoje właściwości użytkowe.