A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W Z

naprawa


elewacji - ATLAS STOPTER K-20
elementów betonowych - ATLAS MONTER ATLAS TEN-10 ATLAS BETONER
fug cementowych - ATLAS FUGERO

NPD


- "właściwości nie określono"; zapis stosowany do normowego (zgodnie z PN-EN) oipsania niektórych właściwości materiału. Opcja NPD może mieć zastosowanie w takich przypadkach i na takich obszaerach, gdzie dla danego zakresu zastosowania, wyrób nie podlega wymaganiom zawartym w odpowiednich przepisach. Opcja NPD może nie mieć zastosowania w przypadku gdy dana właściwość określana jest za pomoca poziomu granicznego.