A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W Z
- Wyroby
MIG
MONTER
MYKOS

malowanie


egalizacyjne - ATLAS CERTON
podłoży akrylowych - ATLAS ARKOL E ATLAS ARKOL N ATLAS CERTON
podłoży cementowych - ATLAS CERTON ATLAS ARKOL E ATLAS ARKOL S ATLAS ARKOL N ATLAS ARKOL
podłoży gipsowych - ATLAS ARKOL ATLAS ARKOL E ATLAS ARKOL N
wewnętrzne - ATLAS CERTON ATLAS ARKOL ATLAS ARKOL E ATLAS ARKOL S ATLAS ARKOL N
zewnętrzne - ATLAS CERTON ATLAS ARKOL E ATLAS ARKOL S ATLAS ARKOL N

Masa tynkarska


- gotowa do stosowania mieszanina, przeznaczona do wykonywania WYPRAWY TYNKARSKIEJ. W postaci gotowej do użycia masy oferowane są tynki akrylowe ATLAS CERMIT N i R, tynki silikatowe ATLAS SILKAT N lub R i tynki silikonowe ATLAS SILKON N lub R.

MDF


– (Medium Density Fireboard) – płyta pilśniowa o średniej gęstości pozornej poniżej 800 kg/m3 wykorzystywana jako warstwa nośna w PANELACH LAMINOWANYCH.

Mleczko


– cienka warstwa materiału o dużej zawartości spoiwa i innych drobnych cząstek, mogąca występować na powierzchni wykonywanego podkładu lub tynku w czasie jego układania i robót wykończeniowych.

modyfikowanie zapraw


poprawienie elastyczności - EMULSJA ELASTYCZNA ATLAS
poprawienie plastyczności - EMULSJA ELASTYCZNA ATLAS
poprawienie przyczepności - EMULSJA ELASTYCZNA ATLAS
poprawienie urabialności betonu - EMULSJA BUDOWLANA ATLAS
poprawienie wodoszczelności - EMULSJA BUDOWLANA ATLAS
szybszy przyrost wytrzymałości - EMULSJA BUDOWLANA ATLAS
zmniejszenie skurczu betonu - EMULSJA BUDOWLANA ATLAS

montaż


balustrad - ATLAS MONTER
kotew - ATLAS MONTER
słupów - ATLAS MONTER

Mrozoodporność


- właściwość wbudowanego materiału. Informuje ona o tym, że jest on odporny na długotrwały wpływ cyklicznie zmieniających się ujemnych i dodatnich temperatur i zachowuje w takich warunkach odpowiednią wytrzymałość oraz inne właściwości niezbędne do użytkowania.

murowanie


z betonu komórkowego - ATLAS KB-15
z cegieł - ZAPRAWA MURARSKA ATLAS
z luksferów - ATLAS KARO
z pustaków ceramicznych - ZAPRAWA MURARSKA ATLAS
z silikatów - ATLAS SILMUR M-10 ATLAS SILMUR M-15