A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W Z
- Wyroby
INTER

Inhibitor korozji


- środek chemiczny hamujący przebieg procesów korozji stali (np. prętów zbrojeniowych), poprzez tworzenie warstwy ochronnej na jej powierzchni. Stosowane są między innymi jako dodatki do farb ochronnych dla stali. Inhibitory nie usuwają rdzy i osadu. Powodują natomiast powstawanie na powierzchni materiału warstwy ochronnej. Jest to tak zwany proces pasywacji.

Izolacja termiczna


- w przypadku BEZSPOINOWYCH SYSTEMÓW OCIEPLEŃ warstwę izolacji termicznej stanowią sezonowane, samogasnące płyty STYROPIANOWE odmiany FS15 lub FS20 lub płyty z WEŁNY MINERALNEJ. Gdy dociepleniu podlega również cokół, przyziemie a zwłaszcza część podziemna budynku, do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy użyć płyt z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO. Grubość izolacji termicznej powinna być dobierana indywidualnie dla każdej ściany budynku, m. in. na podstawie obliczeń współczynnika przenikania ciepła Uk. Powinien on spełniać wymagania izolacyjności cieplnej przegród określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie.