A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W Z
- Wyroby
HOTER S
HOTER U

HDF


- (High Density Fireboard) – płyta pilśniowa o dużej gęstości pozornej poniżej 800 kg/m3 wykorzystywana jako warstwa nośna w PANELACH LAMINOWANYCH.

Hydrofobowość


– cecha materiału powodująca "odpychanie" wody od jego powierzchni i co za tym idzie zmniejszenie jego chłonności. Ma ona znaczenie zwłaszcza w przypadku materiałów chroniących ściany budynków przed zbytnim nasiąkaniem wodą. Specjalne dodatki hydrofobowe znajdują się w tynkach cienkowarstwowych ATLAS CERMIT, ATLAS SILKAT, ATLAS SILKON i w farbach elewacyjnych ATLAS ARKOL E, ATLAS ARKOL S, ATLAS ARKOL N. Zbyt chłonnym powierzchniom lub elementom budowlanym można nadać charakter hydrofobowy, np poprzez ich malowanie właściwymi preparatami, np. ATLAS SILSTOP.