A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W Z
- Wyroby
GIPSAR UNI
GIPSAR MAX
GIPSAR PERFEKT
GIPSAR UNIPLAST
GIPSAR GB
GIPSAR MOCAR T

Gęstość


masa jednostki objętości.

gipsarowanie


- to określenie kilku podstawowych technologii związanych ze stosowaniem wyrobów marki GIPSAR. Gipsarowanie to wykonywanie gładzi gipsowych, naprawianie podłoży gipsem budowlanym oraz prace związane z montażem płyt gipsowo-kartonowych.
naprawa powierzchni ścian, wypełnianie ubytków - GIPSAR GB
wykonywanie gładzi na ścianach i sufitach - GIPSAR PERFEKT GIPSAR UNIPLAST GIPSAR UNI GIPSAR MAX
przyklejanie płyt gipsowo-kartonowych do powierzchni ścian - GIPSAR MOCAR T
spoinowanie połączeń płyt gipsowo-kartonowych - GIPSAR MAX GIPSAR UNIPLAST

Gips syntetyczny


- otrzymywany jest w wyniku odsiarczania gazów odlotowych mokrą metodą wapienną. Polega ona skierowaniu strumienia odpylonych gazów paleniskowych do wieży absorbcyjnej, gdzie następuje absorpcja dwutlenku siarki i jego reakcje z natlenianą zawiesiną węglanu wapnia lub wodorotlenku wapnia. W wyniku procesów zachodzących w absorberze powstaje zawiesina CaSO4·H2O. Po usunięciu nadmiaru wody gips kieruje się na składowisko. Na bazie gipsu syntetycznego produkowane są GIPSAR MOCAR T i GIPSAR GB.

Gipsowo-kartonowa płyta


– płyty powstają przez obłożenie rdzenia gipsowego okładziną kartonową. Gips przejmuje naprężenia ściskające, natomiast ma małą wytrzymałość na rozciąganie. Naprężenia rozciągające powstające przy zginaniu przejmuje karton. Dodatkami do gipsu są środki pianotwórcze zmniejszające ciężar płyty. Dodatek ciętych włókien szklanych zwiększa odporność płyty na działanie ognia. Aby umożliwić stosowania płyty w pomieszczeniach o okresowo podwyższonej wilgotności, do gipsu wprowadza się emulsję silikonową, która ogranicza wchłanianie wody przez rdzeń gipsowy. Do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych do powierzchni ścian należy stosować klej gipsowy, np. GIPSAR MOCAR T. Do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych należy stosować GIPSAR MAX bądź GIPSAR UNIPLAST.

GKB


– symbol, którym oznaczone są płyty gipsowo-kartonowe zwykłe, do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70% (karton biały lub jasnoszary). Do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych do powierzchni ścian należy stosować klej gipsowy, np. GIPSAR MOCAR T. Do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych należy stosować GIPSAR MAX bądź GIPSAR UNIPLAST.

GKBI


– symbol oznaczający płytę gipsowo-kartonową o podwyższonej odporności na działanie wilgoci (płyty impregnowane). Można ją stosować w pomieszczeniach, w których wilgotność względna okresowo przekracza 70% (okres podwyższonej wilgotności w ciągu doby nie przekracza 12 h). Płyta ta ma ograniczoną nasiąkliwość - do 10 % (karton od strony licowej zielony). Do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych do powierzchni ścian należy stosować klej gipsowy, np. GIPSAR MOCAR T. Do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych należy stosować GIPSAR MAX bądź GIPSAR UNIPLAST.

GKF


– symbol oznaczający płytę ognioochronną przeznaczoną do budowania przegród ogniowych. Może być stosowana w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70% (karton jasny, napis czerwony).

GKFI


– symbol oznaczający płytę wodoodporną i ognioochronną łączącą w sobie cechy płyt GKF i GKBI (karton zielony, napis czerwony).

Glazura


- płytki szkliwione. Ich nasiąkliwość wodna E powinna być większa bądź równa 10%. Nadają się jedynie do przyklejania na ścianach wewnątrz budynków i w miejscach gdzie temperatura nie spada poniżej zera.

Glony


- organizmy zbudowane z jednej lub większej ilości komórek. Mogą żyć w środowisku wodnym lub w powietrzu. W swych komórkach posiadają chlorofil, dzięki któremu (wykorzystując światło i dwutlenek węgla) produkują substancje organiczne niezbędne do przeżycia (z wody czerpią tlen i wodór). Glony żyjące w powietrzu przenoszone są przez wiatr i osiadają na wszelkiego rodzaju powierzchniach np. na elewacjach. Jeżeli znajdą na nich odpowiednie warunki do rozwoju (odpowiednia ilość wody i pożywki - azot i mikroelementy wchłaniane przez ściany komórki) zaczynają się rozmnażać. Glony tworzą kolonie (m.in. na elementach budowlanych) i choć nie uszkadzają podłoża, to dają efekt brudnej elewacji. Do usunięcia glonów z powierzchni elementów budowlanych lub zabazpieczania przed ich rozwojem należy stosować preparat ATLAS MYKOS.

Gres nieszkliwiony


(techniczny) - płytki wykonane są z drobno zmielonego kwarcu, skaleni, kaolinu. Ich twardość jest zbliżona do twardości granitu, co zapewnia im dużą odporność na ścieranie. Mają nasiąkliwość przeważnie poniżej 0,5%, są odporne na działanie kwasów i zasad. Równocześnie gres techniczny ma małe możliwości absorbcyjne i dlatego nie wsiąkają weń środki plamiące. Minusem gresu technicznego jest ograniczona kolorystyka i mały wybór faktur. Odmianą gresu technicznego może być gres polerowany. Ma on niższą odporność na plamienie, ponieważ w czasie polerowania pory płytek się otwierają. Intensywnie użytkowany gres polerowany może ulec zmatowieniu.

Gres porcelanowy


(szkliwiony) - płytki o bardzo małej porowatości i małej nasiąkliwości. Gres porcelanowy jest bardziej odporny na złamania niż tradycyjna terakota. Gres szkliwiony może być dodatkowo szlifowany lub polerowany.

gruntowanie


- to czynność pokrywania lub impregnowania podłoża odpowiednimi preparatami, mająca na celu przygotowanie go przed naniesieniem kolejnych warstw. Zadaniem gruntowania jest powierzchniowe wzmocnienie podłoża, w przypadku podłoży chłonnych zmniejszenie tejże chłonności, poprawienie przyczepności w przypadku podłoży niechłonnych lub zbyt gładkich. Dobór środka gruntującego zależy zarówno od podłoża, na którym jest on stosowany, jak również od właściwości materiału nakładanego po gruntowaniu.
ścian - ATLAS UNI-GRUNT ATLAS CERPLAST
podłóg - ATLAS UNI-GRUNT PLUS ATLAS CERPLAST
podłoży chłonnych - ATLAS UNI-GRUNT
podłoży niechłonnych, o niskiej przyczepności - ATLAS CERPLAST
płyt OSB - ATLAS CERPLAST
przed kładzeniem tynków tradycyjnych - ATLAS UNI-GRUNT
przed kładzeniem tynków cienkowarstwowych (zależnie od rodzaju tynku) - ATLAS CERPLAST ATLAS SILKAT ASX ATLAS SILKON ANX
przed malowaniem (zależnie od rodzaju farby) - ATLAS UNI-GRUNT ATLAS ARKOL SX ATLAS ARKOL NX

Grzyby pleśniowe


- organizmy zbudowane z komórek w postaci strzępków i zarodników. Niezbędnymi do ich życia są substancje oraganiczne. Grzyby pobierają te substancje z wody lub produkują enzymy, które wydzielane do podłoża niejako wyciągają z niego składniki pokarmowe. Przy temperaturze od 0 do 30 stopni rozrastające się strzępki tworzą plechę a na ich koncach powstają zarodnie. Na elewacjach bardzo często spotykane są grzyby czerniejące (o ciemnych barwnikach) tworzące ciemne naloty. Do usuwania grzebów pleśniowych z powierzchni elementów budowlanych należy stosować preparat ATLAS MYKOS.