A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W Z
- Wyroby
FLIZÓWKI I LISTWY GLAZURNICZE ATLAS
FILER
FUGERO

Farba


– kompozycja ciekła, która po rozprowadzeniu na powierzchni pozostawia związaną i przylegającą do podłoża warstwę dekoracyjną lub ochronną. Główne składniki farby to: pigmenty i napełniacze (nadają barwę i siłę krycia), spoiwo (odpowiada za trwałość i adhezję do podłoża) oraz rozpuszczalniki i rozcieńczalniki (zapewniaja odpowiednią płynność). Podstawowe wymagania w stosunku do farb to ochrona podloża przed: wodą ciekłą, zanieczyszczeniami powietrza i mikroorganizmami oraz łatwośc utrzymania w czystości i możliwośc dyfuzji pary wodnej.

Farba akrylowa


– rodzaj FARBY DYSPERSYJNEJ; produkowana jest na bazie dyspersji akrylowej. Farbą akrylową jest ATLAS ARKOL E.

Farba dyspersyjna


– (inaczej FARBA EMULSYJNA) zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru, najczęściej akrylu, stosowana do malowania ścian i sufitów w mieszkaniach. Musi spełniać wymagania PN-C-81914:2002.

Farba egalizacyjna


– farba, której zadaniem jest przede wszystkim wyrównanie barwy na tynkach kolorowych. Stosuje się ją wówczas, gdy z jakichś względów na powierzchni kolorowego tynku pojawiły się przebarwienia lub wykwity. Takie sytuacje zdarzają się zwłaszcza w przypadkach: gdy tynk mineralny jest nakładany w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych, gdy nie przestrzega się ilości wody dodawanej do suchej mieszanki podczas przygotowania zaprawy tynkarskiej, gdy tynk stosuje się na podłożu o nierównomiernej chłonności. Farbą egalizacyjną jest ATLAS CERTON.

Farba silikatowa


- rodzaj FARBY MINERALNEJ; produkowana jest na bazie potasowego szkła wodnego. Farbą silikatową jest ATLAS ARKOL S.

Farba silikonowa


- rodzaj FARBY DYSPERSYJNEJ; produkowana jest na bazie dyspersji krzemoorganicznej. Farbą silikonową jest ATLAS ARKOL N.

Fibrobeton


- beton zbrojony fibrą, czyli włóknami stalowymi. Jest to alternatywne rozwiązanie w stosunku do zbrojenia stalowymi siatkami zgrzewanymi.

fugowanie


- inaczej spoinowanie, to czynność polegająca na wypełnianiu spoin np. między płytkami ceramicznymi. Fugowanie ma przede wszystkim na celu efektowne wykończenie okładziny ceramicznej, jak również ochronę okładziny i podłoża przed bezpośrednim i pośrednim wpływem warunków otoczenia.
płytek ceramicznych (szer. spoiny 2-6 mm) - ZAPRAWA DO FUGOWANIA ATLAS - WĄSKA SAMOROZLEWNA ZAPRAWA DO FUGOWANIA ATLAS
płytek ceramicznych (szer. spoiny 4-16 mm) - ZAPRAWA DO FUGOWANIA ATLAS - SZEROKA SAMOROZLEWNA ZAPRAWA DO FUGOWANIA ATLAS
szczelin dylatacyjnych - ATLAS SILTON S
szczelin przy urządzeniach sanitarnych - ATLAS SILTON S
pustaków szklanych - ZAPRAWA DO FUGOWANIA ATLAS - SZEROKA