A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W Z
- Wyroby
EMULSJA BUDOWLANA ATLAS
EMULSJA ELASTYCZNA ATLAS
ENDER

Ekofiber


- materiał termoizolacyjny produkowany z makulatury gazetowej. Odzyskiwana z niej celuloza po odpowiednim rozdrobnieniu impregnowana jest dwoma suchymi związkami boru: kwasem borowym i boraksem. Ekofiber stosowany jest jako izolacja termiczna lub akustyczna ścian działowych o konstrukcji szkieletowej i przestrzeni trudno dostępnych metodą wdmuchiwania. Włókna celulozowe oferowane są równiez w postaci elastycznych płyt.

Ekologiczny materiał


- charkteryzuje się małym zużyciem energii pierwotnej potrzebnej do jego wyprodukowania, w porównaniu z korzyściami, które płyną dla ochrony środowiska naturalnego, wynikającymi z jego stosowania. O ekologiczności danego produktu świadczy również: bezodpadowa produkcja, możliwość recyclingu, brak zawartości w matariale substancji niszczących środowisko naturalne (wodę, gleby, warstwę ozonową), a także brak możliwości wytwarzania tego typu substancji w trakcie produkcji i użytkowania materiału.

Elastyczność


- właściwość tworzywa poddawanego naprężeniu, która przejawia się tendencją powrotu do pierwotnych parametrów po usunięciu naprężenia. Ta cecha materiału pozwala, np. na przyklejanie płytek ceramicznych na podłożach odkształcalnych takich jak powierzchnie balkonów, tarasów, płyt gipsowo-kartonowych, podkładów wykonanych w systemie ogrzewania podłogowego. Zaprawy elastyczne to ATLAS PLUS, ATLAS CAL N, ATLAS KARO. Również ZAPRAWA DO FUGOWANIA ATLAS - WĄSKA jest zaprawą elastyczną.

Emalia


- farba, którą stanowi zawiesina pigmentów w roztworze odpowiedniej żywicy z dodatkiem środków pomocniczych. W zależności od przeznaczenia i rodzaju spoiwa rozróżnia się kilka rodzajów emalii (według PN-C-81607:1998), np. ogólnego stosowania – olejno-żywiczne i ftalowe (do malowania drewna, elementów drewnopochodnych i metalowych).