A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W Z
- Wyroby
BIS
BETONER

B


- oznaczenie klasy betonu, np. B-25 oznacza, że beton posiada średnią wytrzymałość na ściskanie 30 MPa, a minimalną 25 MPa

Beton


- materiał wytwarzany z kruszywa naturalnego lub sztucznego, spoiwa oraz wody. Możliwe jest również zastosowanie różnego rodzaju domieszek modyfikujących jego właściwości. Główne zalety betonu to duża wytrzymałość na ściskanie, odporność na ogień, temperaturę, wilgoć oraz czynniki atmosferyczne. Wadą betonu jest jego mała wytrzymałość na rozciąganie, co jest rekompensowane w konstrukcjach żelbetowych przez zastosowanie stali zbrojeniowej. Zastosowanie oraz cena betonu zależą od jego klasy, która określa gwarantowaną wytrzymałość na ściskanie. Na klasę betonu ma wpływ ilość, rodzaj i klasa spoiwa, jakość kruszywa, ilość wody zarobowej i zastosowanie domieszek.

Beton komórkowy


- materiał budowlany do produkcji bloczków. Podstawowymi surowcami stosowanymi do produkcji betonu komórkowego są: wapno, piasek, woda oraz cement i gips (niewielka ilość). Jako środek porotwórczy stosowany jest proszek aluminiowy, który wchodząc w reakcję z tlenkiem wapniowym powoduje wydzielanie się wodoru. Wodór, uchodząc z masy, tworzy w materiale porowatą strukturę . Jego miejsce wypełnia powietrze, stanowiące ostatecznie 80% objętości materiału. Zalety: trwałość wykonanych przegród, mała gęstość objętościowa (ciężar), łatwość montażu, dokładność wymiarowa bloczków i kształtek, korzystna wytrzymałość w stosunku do gęstości objętościowej, korzystne cechy cieplne pozwalające wznosić ŚCIANY JEDNOWARSTWOWE o wysokiej izolacyjności cieplnej, niepalność. Wady: kruchość poszczególnych elementów, konieczność dokładnej ochrony przed zawilgoceniem na etapie składowania, transportu i po wbudowaniu w przegrody budynków (wilgoć pogarsza właściwości termoizolacyjne i mrozoodporność), niewystarczająca izolacyjność akustyczna w przegrodach międzymieszkaniowych. Do murowania ścian z betonu komórkowego należy stosować zaprawy do cienkich spoin, np. ATLAS KB-15. Do tynkowania należy stosować specjalne przygotowane zaprawy tynkarskie, np. ATLAS KB-TYNK.

Bitum (asfalt)


- bardzo lepka ciecz lub ciało stałe; składa się głównie z węglowodorów i ich pochodnych. Bitum rozpuszcza się w disiarczku węgla. Jest on w zasadzie nielotny i mięknie stopniowo podczas podgrzewania. Bitum ma kolor czarny lub brązowy. Posiada właściwości wodoodporne i adhezyjne. Otrzymuje się go w procesie rafinacji ropy naftowej, występuje też w naturalnych złożach lub jako składnik asfaltu naturalnego.

BSO


- Bezspoinowy System Ociepleń ścian zewnętrznych budynku – technologia polegająca na przymocowaniu do ściany systemu warstwowego, składającego się z MATERIAŁU TERMOIZOLACYJNEGO, WARSTWY ZBROJONEJ oraz WYPRAWY TYNKARSKIEJ. Mocowanie wykonuje się za pomocą zaprawy klejącej i ewentualnych dodatkowych łączników mechanicznych. Bezspoinowymi Systemami Ocieplania są ATLAS STOPTER, ATLAS STOPTER K-10, ATLAS HOTER, w których termoizolacją jest styrropian oraz ATLAS ROKER gdzie izolację stanowi wełna mineralna.