A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W Z
- Wyroby
AKRYLOWY TYNK DEKORACYJNY - DO BARWIENIA W MASIE
ALPAN
ALPAN PLUS
ALPAN - PŁYN
ALPAN SPECJALNY
ARKOL
ARKOL E
ARKOL N
ARKOL NX
ARKOL S
ARKOL SX
ADHER

Abhezja


- właściwość powierzchni polegająca na “odpychaniu” nakładanej na nią warstwy, np. zaprawy klejącej. Abhezja to również właściwość materiału pozwalająca wykorzytywać go jako środek przeciwprzyczepny (ANTYADHEZYJNY).

Adhezja (przyczepność)


- stan, w którym dwie powierzchnie są utrzymywane razem. Adhezja może być właściwa lub mechaniczna. Adhezja właściwa powstaje w wyniku oddziaływania sił wiązań wewnątrzcząsteczkowych (siły Van der Waalsa). Adhezja mechaniczna powstaje w wyniku wnikania powłoki w stanie ciekłym lub plastycznym w pory i nierówności materiału. Jest wynikiem oporu jaki stawia siłom zewnętrznym masa powłoki znajdująca się w porach oraz nierównościach podłoża. Adhezja mechaniczna stanowi główny czynnik przywieralności powłok (około 70%)

Adhezyjne zniszczenie


- występuje na granicy warstw, np. pomiędzy zaprawą klejacą a podłożem podczas odrywania płytki.

Alkaliczny charakter


- cecha materiału, dla którego wartość współczynnika pH jest większa od 7, np. pH dla świeżego betonu wynosi 13, co znaczy że jest on silnie alkaliczny.

Akustyka - Materiał dźwiękochłonny


- charakteryzuje się pochłanianiem dźwięków, przy czym pochłanianie może odbywać się w samym materiale albo materiał może być dla dźwięków przepuszczalny. Dobrymi materiałami dźwiękochłonnymi są wyroby o strukturze porowatej, zwłaszcza z otwartymi porami, np. płyty i maty z wełny mineralnej.

Akustyka - materiał izolacyjny do celów ochrony przed hałasem


– zastosowany w przegrodzie o odpowiedniej grubości chroni pomieszczenie przed przenikaniem dźwięków dzięki ich odbiciu z powrotem, lub dzięki odbiciu i dodatkowemu wytłumieniu wewnątrz przegrody. Dobrymi przegrodami izolacyjnymi są przegrody wykonane z materiałów podstawowych, np. cegły lub betonu lub przegrody warstwowe składające się płyt betonowych i wewnętrznej warstwy z wełny mineralnej.

Anhydryt


- występujący w przyrodzie anhydryt jest skałą osadową, wykrystalizowaną z morskiej wody (z przesyconych roztworów siarczanu wapniowego). Obok anhydrytu naturalnego w przemyśle stosowany jest również anhydryt powstały z wyprażenia gipsu dwuwodnego naturalnego lub pochodzącego z procesów przemysłowych. W zależności od temperatury prażenia otrzymujemy różne bezwodne fazy anhydrytu, charakteryzujące się odmiennymi właściwościami.

Antyadhezyjny środek


- środek zapobiegający sklejeniu; materiał powłokowy stosowany w celu zapobiegania lub zmniejszenia przyczepności, np. wosk.

AR


- odporność na ścieranie "BCA"; oznaczenie wykorzystywane w PN-EN 13813 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania.