NAJWIĘKSZA INWESTYCJA INFRASTRUKTURALNA W WOJEWÓDZTWACH ZACHODNIOPOMORSKIM I LUBUSKIM

W III kwartale przyszłego roku powinna się rozpocząć budowa największej inwestycji infrastrukturalnej w woj. zachodniopomorskim i lubuskim - drogi ekspresowej S3, łączącej Szczecin z Gorzowem Wielkopolskim.

Do końca tego roku zakończony zostanie wykup gruntów pod pierwszy etap inwestycji - od węzła Klucz do węzła Pyrzyce. Gotowa jest już dokumentacja projektowa. Odcinek pomiędzy Szczecinem a Gorzowem będzie miał ponad 81 km długości. Koszt budowy szacuje się na 1,4 mld złotych - 85% środków ma pochodzić z funduszu spójności. Następnie zostanie wykonany fragment trasy od węzła Gorzów-Północ do skrzyżowania z autostradą A2 (ponad 60 km).Źródło: Wydawnictwo INFO-INWEST
lubuskie zachodniopomorskie