ŚLĄSKIE: PLANY INWESTYCYJNE GLIWIC NA 2005 R.

Urząd Miasta Gliwice planuje w 2005 r. przeprowadzić wiele inwestycji drogowych oraz remontów i modernizacji obiektów szkolnych i komunalnych. Najważniejsze z nich przytaczamy poniżej.

Gliwice planują przeprowadzić następujące inwestycje: przedłużyć ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ul. Dolnej Wsi- Nowy Świat, połączyć ul. Żwirki i Wigury z ul. Kujawską, połączyć ul. Pocztowej z ul. Okrężną, oraz ul. Pszczyńską z ul. Bojkowską i ul. Kujawskiej z ul. Chorzowską, budowę odcinka od ul. Gen. W. Andersa do ul. J. Sowińskiego oraz odcinka od ul. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego — I etap, przebudowę drogi krajowej nr 88- etap węzeł Kleszczów- Cmentarz Centralny, wykonanie nowego przepustu pod ul. Toszecką, budowę zjazdu z drogi krajowej nr 88 na ul. Toszecką przez ul. Zbożową, przebudowę rejonu ulic Pszczyńska- Rybnicka — Nowy Świat, budowę ul. Kozielskiej na odcinku od ul. Wieczorka do ronda wraz z modernizacją sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. W. Styczyńskiego z ul. Kozielską, połączyć rejon dworca PKP z północną częścią miasta — I etap (tunel pod torami PKP) , skomunikowanie rejonów ul. Pszczyńska z ul. Franciszkańską, budowę dróg rowerowych, utwardzenie ulic wraz z infrastrukturą podziemną, budowę parkingu przy pływalni "Mewa" na ul. Mewy, odbudowę nawierzchni ulic w dzielnicy Żerniki Wschód, uzbroić tereny pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej- droga od strony zachodniej i przekładka linii 110 kV, budowa miejsc postojowych w dzielnicy Trynek, budowa mieszkań komunalnych, adaptacja budynku przy ul. Żeromskiego, modernizacja budynku Ratusza, budowa właściwego budynku Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Obrońców Pokoju, termomodernizacja oraz modernizacja budynków szkolnych, modernizacja budynku Urzędu Miasta, modernizacja budynku przy ul. Bolesława Śmiałego, adaptacja sali w byłym Domu Kultury w Wilczym Gardle na salę gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej nr 2, przebudowa budynku szkoły i dokończenie budowy łącznika w Zespole Szkół Gimnazjalnych przy ul. Ks.Ziemowita, budowa szpitalnego oddziału ratunkowego i zakup aparatury, budowa budynku przedszkola miejskiego na Os.Waryńskiego, termomodernizacja oraz modernizacja budynków przedszkoli i budynku Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przy ul. J. Słowackiego. Zaplanowano również przebudowę korytarza i przebudówki celem pozyskania dodatkowych sypialni i pokoju odwiedzin w Domu Dziecka nr 2 przy ul. Zygmunta Starego, modernizację oraz rozbudowę budynków Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" przy ul. Derkacza, modernizację oraz rozbudowę budynków Domu Pomocy Społecznej "Opoka" przy ul. Pszczyńskiej, adaptację pomieszczeń budynku dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej, modernizację budynku przy ul. Zawiszy Czarnego, adaptację budynku na magazyn i pracownię konserwatorską, termomodernizację budynku głównego Teatru Muzycznego przy ul. Nowy Świat oraz przebudowę zaplecza techniczno-magazynowego, przebudowę i odbudowę ruin Teatru przy al.Przyjaźni, adaptację obiektów dla potrzeb Oddziału Odlewnictwa, renowację miejskich murów obronnych, modernizację uzbrojenia podziemnego oraz nawierzchni ulic Starówki, zagospodarowanie i modernizację Ośrodka Wypoczynkowego "Czechowice" i remonty budynków Strażnic podległych OSP "Bojków" i OSP "Ostropa".

Urząd Miasta
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21
tel. (032) 2313041, e-mail: administrator@um.gliwice.plŹródło: wydawnictwo INFO - INWEST