MAŁOPOLSKIE: ZMIANA PRZEZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO TEATRU IM. SŁOWACKIEGO W KRAKOWIE

Wkrótce zostaną zaadoptowane na cele mieszkalno-konferencyjno-hotelowe trzy nieruchomości należące do Teatru im. Słowackiego w Krakowie.

Przy ul. Św. Krzyża 21, gdzie znajduje się kamienica z pracowniami krawieckimi teatru, ma powstać luksusowy apartamentowiec, natomiast w nieruchomości przy ul. Rajskiej (obecnie mieszczą się tam pracownie scenograficzne i mieszkania) planuje się otwarcie wielofunkcyjnej sali widowiskowej przeznaczonej na koncerty i występy gościnnych grup teatralnych lub adpatację budynku dla potrzeb Biblioteki Publicznej, która szuka pomieszczeń na nowoczesną mediatekę z internetem, multimediami, wypożyczalnią DVD i programów komputerowych. Trzecią nieruchomością jest działka przy ul. Radziwiłłowskiej o pow. 272m/2 - dyrekcja teatru przewiduje tu budowę hoteliku dla osób niepełnosprawnych.

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
31-023 Kraków, pl. Św. Duch
tel. (012) 4244500, 4244511, 4244544
e-mail: widz@slowacki.krakow.plŹródło: Wydawnctwo INFO-INWEST