LUBELSKIE: BUDOWA OBWODNICY I MOSTU W PUŁAWACH

Wiosną 2006 roku rozpocznie się budowa obwodnicy i mostu w Puławach.

Realizacja tego przedsięwzięcia potrwa 3 lata i pochłonie 396 mln zł. Większość kosztów pokryje Unia Europejska. 7 października b.r. minister infrastruktury podpisał z GDDKiA umowę o dofinansowaniu projektu budowy obwodnicy i mostu przez Wisłę w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transportu. Aktualnie trawją prace przetargowe nad wyłonieniem wykonawcy. Pierwszy odcinek 12-kilometrowej obwodnicy będzie przebiegał od drogi krajowej nr 12 w okolicach zarzecza, przez most na Wiśle zlokalizowany koło Wólki Profeckiej i połączy się z drogą prowadzącą do Azotów. Następny odcinek budowanej trasy połączy Puławy z drogą krajową nr 17, Lublin-Warszawa. Nowy most ma być dłuższy od poprzedniego i będzie miał 1038 m długości, szer. 22,3 m, a jezdnia - dwupasmowa o szer. 2 x 7 m i nawierzchni asfaltowej.Źródło: Wydawnictwo INFO-INWEST
lubelskie