LUBELSKIE: PLANY BUDOWY TEATRU

W planach inwestycycjnych miasta jest budowa placówki teatralnej — Teatru im. H.Ch. Andersena.

Powstała już wstępna koncepcja, na podstawie której złożone zostaną odpowiednie wnioski o fundusze strukturalne.

Miasto Lublin, Wydział Strategii i Rozwoju
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14
tel. (081) 4435567, www.um.lublin.pl

Teatr im. H.Ch. Andersena
20-111 Lublin, ul. Dominikańska 1
tel. (081) 5321628, 5323225, fax (081) 5343611
www.teatrandersena.pl, e-mail: info@teatrandersena.plŹródło: Wydawnictwo INFO-INWEST