MAŁOPOLSKIE: BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA

Urząd Gminy w Lisiej Górze zamierza w II połowie 2005 r. rozpocząć budowę gminnego przedszkola.

Obiekt z oddziałem integracyjnym i zapleczem o pow. użytk.: ok. 500 m2.

Urząd Gminy w Lisiej Górze
33-140 Lisia Góra, ul. 1 Maja 7
tel. (014) 6784678