WARMIŃSKO-MAZURSKIE: PLANY INWESTYCYJNE SZCZYTNA

Władze miasta zamierzają w 2005r. wybudować dwa domy komunalne, zakład utylizacji osadów oraz obwodnicę łączącą drogi wylotowe na Warszawę i Ostrołękę.

Ponadto w roku 2005 przeprowadzone mają być remonty i modernizacje ulic: Mazurskiej, Solidarności, Działkowej, Chopina, Tetmajera, Paderewskiego, Gdańskiej, Lidzbarskiej, Lwowskiej, Bocznej, Pola, Klasztornej, Targowej i Drzymały, budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Drzymały, Wiejskiej, Moniuszki, Wieniawskiego, Mławskiej, Nowej, Gizewiusza, Mrongowiusza i Klasztornej.

Urząd Miasta
12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 1
tel. (089) 6242625Źródło: Wydawnictwo INFO-INWEST