ŚLĄSKIE: BUDOWA OBWODNICY BYTOMIA

W Bytomiu w ciągu najbliższych dwóch lat powstanie obwodnica miasta.

Koszt inwestycji oszacowano na ok. 97 mln zł. Obwodnica jest częścią tzw. obwodnicy północnej aglomeracji górnośląskiej. W ramach kontraktu nastąpi przebudowa infrastruktury kolejowej dla potrzeb budowy 100m tunelu, kompleksowa przebudowa kanalizacji, sieci wodociągowej, energetycznej i telekomunikacyjnej w rejonie nowej drogi. Ponadto, wybudowane będą trzy wiadukty oraz 2,2 km trasy głównej i 800 m łączników. Inwestycja otrzymała blisko 72,5 mln zł. dofinansowania w ranach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a ponad 24 mln zł ma wyłożyć miasto. Gotowy jest projekt III etapu prac, w ramach którego nastąpi połączenie obwodnicy m.in. z drogą krajową nr 4. Na tę inwestycję gmina wystąpi niebawem z wnioskiem o kolejne dofinansowanie ze środków unijnych. Koszt budowy III etapu obwodnicy wyniesie ok. 50 mln zł.Źródło: Wydawnictwo INFO-INWEST
śląskie