MAZOWIECKIE: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WARSZAWIE

W przyszłym roku w Warszawie rozpocznie się przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków "Czajka".

Inwestycja będzie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Spójności (ok. 650 mln zł.). W jej ramach zostaną wybudowane m.in. nowoczesne piece do spalania odpadów pościekowych.Źródło: Wydawnictwo INFO-INWEST