POZNAŃ: RENOWACJA KOŚCIOŁA OO.FRANCISZKANÓW

Na początku października 2005 roku w Poznaniu, na górze Przemysława, rozpoczęła się renowacja kościoła oo.Franciszkanów.

Inwestycja ma kosztować 6,47 mln zł., z czego ponad 4,5 mln zł. to dofinansowanie z funduszy unijnych. Resztę dołożą miasto i kuria prowincjonalna zakonu. Do odnowienia jest całe wnętrze świątyni oprócz kaplicy i ołtarza Matki Boskiej. Renowacji poddane zostaną malowidła, pięknie rzeźbione ławki, barokowe ołtarze i elementy z kamienia, np. chrzcielnica. Przełożona zostanie posadzka. Prace konserwatorskie renowacyjne potrwają do sierpnia 2007 roku.Źródło: Wydawnictwo INFO INWEST
wielkopolskie