POMORSKIE: NOWY TERMINAL KONTENEROWY W GDYNI

Nad basenem VIII portu gdyńskiego powstanie nowoczesny terminal kontenerowy.

Lista prac budowlanych obejmuje: wykonanie nabrzeża długości 254 m, placów składowych o pow. 4 ha, bocznicy kolejowej, dróg dojazdowych oraz zespołu bramy wjazdowej z punktem celnym i Straży Granicznej. Inwestorem przedsięwzięcia jest spółka Gdynia Container Terminal, a wykonawcą Hydrobudowa Gdańsk. Koszty budowy oraz wyposażenia obiektu w urządzenia przeładunkowe i transportowe wyniosą 90 mln zł. Termin zakończenia realizacji inwestycji przewidziano na koniec 2005 r.

Gdynia Container Terminal SA
81-127 GDYNIA,
ul. Kwiatkowskiego 60
tel.: (058) 6213044Źródło: Wydawnictwo INFO-INWEST
pomorskie