WARMIŃSKO-MAZURSKIE: PLANY MODERNIZACJI CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO W OLSZTYNIE

Władze gminy Olsztyn zamierzają zmodernizować w 2006 roku Centrum Sportowo-Rekreacyjne OSiR. Ogłosiły przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej.

Modernizacja ma objąć zespół krytych obiektów sportowych Pływalnia w Olsztynie przy ul. Głowackiego 27, Hotel Relaks przy ul. Żołnierskiej 13a oraz tereny rekreacyjno-sportowe (obszar pomiędzy HWS, Pływalnią i Hotelem Relaks). Projekt ma być gotowy do końca 2005r.

Urząd Miasta Olsztyn
Pl. Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
tel. 0-89 527-31-11
fax 0-89 535-15-58
warmińsko-mazurskie