PODKARPACIE: PRZETARG W LEŻAJSKU

Wójt gminy Leżajsk ogłasza przetarg nieograniczony na: "Rozbudowę budynku Urzędu Gminy - docieplenie ścian zewnętrznych z zastosowaniem cienkowarstwowego tynku silikonowo-żywicznego i wykończenie wejścia głównego". Oferty należy składać do Urzędu Gminy Leżajsk do dnia 24 sierpnia 2005 r., do godz. 10.00. podkarpackie