RZESZÓW: MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA DRÓG Z UNIJNYCH ŚRODKÓW

Miasto Rzeszów otrzyma w tym roku z funduszy unijnych pieniądze na modernizację i przebudowę dróg. Środki, w wysokości 42,8 mln zł, pochodzą z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

Aktualnie trwają prace drogowe na drodze krajowej nr 4 (remontowany jest tam most Karpacki na zaporze), ruszyły również prace modernizacyjne przy ul. Lwowskiej. Kolejne zaś mają rozpocząć się na alejach Armii Krajowej, Powstańców Warszawskich, Batalionów Chłopskich, Witosa i ul. Krakowskiej. Dzięki otrzymanym środkom ulice zostaną wzmocnione, poszerzone, ich nośność będzie dostosowana do wymogów unijnych (11,5 tony na oś). Będą mieć także nową nawierzchnię oraz nowe chodniki i ścieżki rowerowe. Zamontowane zostaną ekrany dźwiękochłonne. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2005 - 2006.

Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1
35-064 Rzeszów
tel. (0 17) 87 54 448
fax (0 17) 86 22 641
mail. umrz@rzeszow.um.gov.plŹródło: Wydawnictwo INFO-INWEST
dolnośląskie