POMORSKIE: PLANY INWESTYCYJNE GMINY ŁEBA

W 2005 r. władze gminy planują wyremontować budynek gimnazjum (remont dachu, docieplenie elewacji), wybudować boisko sportowe do piłki nożnej oraz mini skate-park dla dzieci i młodzieży.

Ponadto na osiedlach Spółdzielni "Nasz Dom", "Plejada" i działkach osiedla Łeba-Nowęcin.powstać ma sieć wodociągowo-kanalizacyjna.

Urząd Miasta
64-360 Łeba, ul. T. Kościuszki 90
tel. (059) 8661513, fax (059) 8661337Źródło: Wydawnictwo INFO-INWEST
pomorskie