WARMIŃSKO-MAZURSKIE: PLANY INWESTYCYJNE ELBLĄGA

Elbląg przygotowuje się do realizacji kilku wieloletnich przedsięwzięć.

Najważniejsze zadanie to przygotowanie terenów Modrzewiny, gdzie znajdował się poligon, pod budownictwo mieszkaniowe. Równie ważne jest jednak uporządkowanie i zabudowa Wyspy Spichrzów, głównie pod kątem turystyki, a także przygotowanie nowych terenów rekreacyjnych. Plany mają rozciągać się na lata 2007 - 2013, zaś na mniejsze inwestycyje miasto będzie przeznaczać rocznie około 15 mln złotych. Niezbędne jest także pozyskanie pieniędzy unijnych, bez których realizacja wielu zamierzeń nie będzie możliwa.

Urząd Miejski w Elblągu
Ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
tel. 0-55 239 30 00
fax 0-55 239 33 30
e mail umelblag@elblag.com.plŹródło: Wydawnictwo INFO-INWEST
warmińsko-mazurskie