ŚWIĘTOKRZYSKIE: PLANY INWESTYCYJNE SANDOMIERZA

W planach inwestycyjnych Sandomierza przewidziane są dwa projekty dotyczące renowacji sandomierskiej starówki i bulwaru Piłsudskiego.

Pierwszy, to modernizacja uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego i wymiana nawierzchni na Starym Mieście, a także adaptacja przyległych terenów nadwiślańskich. Drugi, to konserwacja i częściowa rekonstrukcja zachowanych murów obronnych oraz modernizacja oświetlenia, a także iluminacja obiektów zabytkowych. Termin realizacji podyktowany jest trudnymi warunkami hydrogeologicznymi sandodomierskiej skarpy.

Urząd Miasta Sandomierz
Pl. Poniatowskiego 3
27 - 600 Sandomierz
tel. (015) 644 01 00, fax (015) 644 0101Źródło: Wydawnictwo INFO-INWEST
świętokrzyskie