MAZOWIECKIE: MODERNIZACJA PARKU ZDROJOWEGO

Urząd Gminy Konstancin przeznaczył 3,5 miliona złotych na modernizację Parku Zdrojowego.

Powstaną tam nowe alejki spacerowe, place zabaw, ścieżki zdrowia, zasadzone zostaną nowe rośliny, wybudowany zostanie amfiteatr z widownią. Przebudowane zostaną mostki nad oczkami wodnymi, powstaną nowe parkingi oraz toalety. Prace powinny ruszyć jesienią 2005r. i zostaną ukończone w ciągu dwóch lat.

Urząd Miasta i Gminy
05-520 Konstancin- Jeziorna, ul. Warszawska 32, tel. (022) 7564810Źródło: Wydawnictwo INFO-INWEST