POMORSKIE: BUDOWA GDYŃSKIEJ TRASY KWIATKOWSKIEGO ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Komisja Europejska wydała decyzję, potwierdzającą wysokość współfinansowania przez Unię Europejską budowy gdyńskiej Trasy Kwiatkowskiego - kwotą 40,64 mln euro (189 mln zł), czyli 75 % całkowitych wydatków publicznych.

Jest to pierwszy w Polsce, duży projekt, na który Komisja Europejska przyznała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt kwalifikowany trasy przekracza 50 mln euro.

Trasa Kwiatkowskiego (dokładniej zaś etap III - czyli 2,5 km estakady, która połączy istniejącą już arterię z obwodnicą trójmiasta, w konsekwencji zaś - z siecią dróg krajowych i międzynarodowych), ma kluczowe znaczenie dla usprawnienia dostępu do portu oraz usprawnienie podstawowego układu komunikacyjnego miasta.

Urząd Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia, tel.: (058) 6688570,
fax: (058) 6209798, e-mail: umgdynia@gdynia.plŹródło: Wydawnictwo INFO-INWEST
pomorskie