POMORSKIE: INWESTYCJE Z UNINYCH FUNDUSZY W SZTUMIE

W Sztumie zaplanowano realizację dwóch inwestycji, które będą współfinansowane z pieniędzy unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Pierwszą z nich będzie Park Inwestycyjny, który powstanie w Koniecwałdzie w ramach Specjalnej Pomorskiej Strefy Ekonomicznej. Prace dotyczyć będą uzbrojenia terenu, z którego w przyszłości mają korzystać potencjalni inwestorzy. Druga inwestycja, to modernizacja drogi Sztum-Kalwa, przewidziana na 3 lata. Będzie to inwestycja etapowa, co roku zostanie wyremontowany 2-kilometrowy odcinek trasy. Wartość inwestycji wynosi ok.5,5 mln zł.

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum
tel. 556406303
fax 556406300Źródło: Wydawnictwo INFO-INWEST
pomorskie