LUBELSKIE: BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Władze miasta Biała Podlaska planują w 2006r. rozpocząć budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Żwirki i Wigury oraz budowę sali gimnastycznej przy ulicy Orzechowej.

Przewidywana jest również budowa oczyszczalni ścieków wód opadowych.

Miasto Biała Podlaska
21-500 Biała Podlaska, ul. Piłsudskiego 3
tel. (083) 3436692, 3432220, fax. (083) 3437064
www.bialapodlaska.pl, e-mail: um@bialapodlaska.plŹródło: Wydawnictwo INFO-INWEST
lubelskie