WARMIŃSKO-MAZURSKIE: PLANY INWESTYCYJNE URZĘDU MIASTA W SZCZYTNIE

Urząd Miasta w Szczytnie zamierza w 2005r. wybudować dwa domy komunalne, zakład utylizacji osadów, obwodnicę łączącą drogi wylotowe na Warszawę i Ostrołękę, parkingi, a także przeprowadzić remonty i modernizację niektóych ulic w mieście.

Urząd Miasta w Szczytnie zamierza w 2005r. wybudować dwa domy komunalne, zakład utylizacji osadów, obwodnicę łączącą drogi wylotowe na Warszawę i Ostrołękę, parkingi, a także przeprowadzić remonty i modernizację ulic Mazurskiej, Solidarności, Działkowej, Chopina, Tetmajera, Paderewskiego, Gdańskiej, Lidzbarskiej, Lwowskiej, Bocznej, Pola, Klasztornej, Targowej i Drzymały, i budowę kanalizacji sanitarnej w ulicac: Drzymały, Wiejskiej, Moniuszki, Wieniawskiego, Mławskiej, Nowej, Gizewiusza, Mrongowiusza i Klasztornej.

Urząd Miasta
12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 1
tel. (089) 6242625Źródło: Wydawnictwo INFO-INWEST
warmińsko-mazurskie