WIELKPOLSKIE: PLANY INWESTYCYJNE POZNANIA

Władze miasta zaplanowały w 2005 r. zrealizować m.in. takie inwestycje, jak budowa oddziału szpitala przy ul. Szwajcarskiej, budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Strzeszynie, sali sportowej wraz z zapleczem sanitarnym i boiskami w Swarzędzu na os. Mielżyńskiego oraz sali sportowej w Komornikach.

Urząd Miasta
61-841 Poznań, pl. Kolegiacki 17/247
tel. (061) 8785216, fax (061) 8516766Źródło: Wydawnictwo INFO-INWEST