ŚLĄSKIE: PLANY BUDOWY SALI SZERMIERCZEJ

Władze Miasta Sosnowca zamierzają wybudować salę szermierczą za 2,2 mln zł.

Realizacja zostanie rozpoczęta, jak tylko zostanie zatwierdzony projekt. Sala szermiercza według założeń będzie mieć 34 m długości i 4 m wysokości. W środku znajdzie się 8 plansz.Źródło: Wydawnictwo INFO-INWEST
śląskie