WARMIŃSKO-MAZURSKIE: INWESTYCJE W PASŁĘKU

Około 20% przewidzianych wydatków gminy Pasłęk w woj. warmińsko-mazurskim stanowić będą wydatki na inwestycję.

Gmina planuje m.in. budowę kanalizacji sanitarnej z siecią rozdzielczą i przyłączami we wsi Robity, budowę wodociągu z przyłączeniami od Zielonki Pasłęckiej do Marzewa oraz budowę stacji uzdatniania wody - wartość tej inwestycji wynosi 3.662.227 zł. Na dofinansowanie tych inwestycji Pasłęk stara się uzyskać środki z Unii Europejskiej.

Ponadto w 2005 roku przeprowadzona będzie modernizacja nawierzchni chodników na niektórych ulicach Pasłęka. Planowane jest zdjęcie starych płytek, wyrównanie krawężników i ułożenie nowej nawierzchni z polbruku.Źródło: Gazeta Pasłęcka Luty 2005
pomorskie