POMORSKIE: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W TOKARACH

Zarząd Gminy Przodkowo na lata 2005-2008 zaplanował budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Tokarach.

Inwestycja ta współfinansowana jest przez Urząd Marszałkowski. Powstać ma również budynek remizy OSP w Pomięczynie. Zmodernizowane zostaną: droga na trasie Kczewo - Tokary - Warzenko, droga gminna Załęże - Kawle.

Urząd Gminy
83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21/10
tel. (058) 6851425, 6851423, fax (058) 6851361.



Źródło: Wydawnictwo INFO-INWEST
pomorskie