WARMIŃSKO-MAZURSKIE: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DLA TRZECH GMIN

Trzy mazurskie gminy - Dywity, Jankowo i Świątki - zamierzają wybudować za ok. 40 mln zł. oczyszczalnię wraz z kolektorem ściekowym dla wód przepływającej przez ich tereny rzeki Łyny.

Pieniądze będą pochodziły z budżetu Unii Europejskiej oraz polskiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Starostwo Powiatowe w Olsztynie
10-516 Olsztyn, pl. Bema 5
tel. (0-89) 527 21 30, fax (0-89) 527 24 14
www.powiat-olsztynski.plŹródło: Wydawnictwo INFO-INWEST
warmińsko-mazurskie